Praktijkgegevens

Praktijkinformatie                                                               
Bert Coppieters                       Leon Vogels                       Salma Azzouz
Huisarts     Huisarts     Huisarts
BIG: 19055705601     BIG: 99046632101     BIG: 49917943501
             
             
       
Peggy de Leeuw
Administratief medewerkster
    Christel Dolné
Praktijkverpleegkundige
    Kirsten Snepvangers
Praktijkverpleegkundige
             
             
       
Petra van Seeters
Praktijkondersteuner GGZ
    Tineke Everaers
Praktijkassistente
    Christel Teunissen
Praktijkassistente
             
             
             
Manuela van der Velde
Praktijkassistente
           


Prikpost Stichting Huisartsen Laboratorium
Het is binnen Huisartsenteam de Weerijs mogelijk om bloed te laten prikken. Iedere werkdag van 8.30 uur tot 10.00 uur is hiervoor een medewerker van het SHL aanwezig. In verband met de prikvolgorde vragen wij u om een nummer te trekken. U kunt dan plaatsnemen in de wachtkamer totdat uw nummer opgeroepen wordt voor de bloedafname. Eerder komen dan 8.30 uur heeft geen zin.


Ouderenzorg
Jouke Krabbenborg       wijkverpleegkundige
Piet Ijpelaar   specialist ouderengeneeskunde
Wendy Brugman   casemanager dementie


Inschrijfformulier nieuwe patiënt
Na overleg met de assistente en/of huisarts kunt u zich met onderstaand inschrijfformulier inschrijven als nieuwe patiënt. Bent u bekend met een chronische ziekte die regelmatig opvolging vergt, gelieve dit dan extra kenbaar te maken bij de inschrijving. We kunnen dan de nodige acties ondernemen. Voorbeelden hiervan zijn suikerziekte, hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk en longziekten (COPD/astma): hiervoor organiseren wij immers gestructureerde controles in samenwerking met assistentes en/of praktijkverpleegkundige en het plaatselijke lab SHL. Ook bepaalde medicijnen zoals schildklierhormoon, lithium, etc. willen wij met regelmaat controleren. Indien u een kennismakingsgesprek met de huisarts wenst, dient u dit expliciet aan de assistente door te geven.

Na overleg met de huisarts kunt u zich met dit inschrijfformulier inschrijven als nieuwe patiënt. Het Huisartsenteam gaat zorgvuldig met patiëntgegevens om. Hier leest u welke maatregelen alle praktijken van Het Huisartsenteam hiervoor nemen.
-
-
Tarieven

In deze praktijk worden de tarieven gehanteerd van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Voor meer informatie zie de website van de NZa.


Niet tevreden?
Ondanks ons streven naar een hoge kwaliteit van zorg en de zorgvuldigheid waarmee door ons wordt gewerkt, kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de gang van zaken of een minder prettige ervaring heeft opgedaan gedurende een behandeling of begeleiding. Misschien heeft u zaken opgemerkt die voor verbetering vatbaar zijn. Wij stellen het bijzonder op prijs als u deze ervaringen of opmerkingen met ons wilt bespreken. Wij kunnen dan samen met u zoeken naar een verbetering of oplossing. Is de onvrede, ook na een gesprek, van dien aard dat u een klacht wilt indienen, dan kan dat natuurlijk ook. Lees hier meer.
Het Huisartsenteam De Weerijs Waarneming
Spoed (076) 596 80 64 Praktijk (076) 596 22 51
Adres Laguitensebaan 1
4891 XR Rijsbergen
Kaart
Huisarts(en) B. Coppieters
L. Vogels