Praktijkgegevens

Waarneming


Vakantie


Tijdens vakantie of nascholing wordt de waarneming op de praktijk onderling geregeld. Zodoende blijft de praktijk altijd open. De huisartsen zijn dus nooit op het zelfde moment op bijscholing of vakantie. Wel kan het zijn dat er tijdens een vakantie een waarnemer aanwezig is ter ondersteuning van het team. Hoewel dit een onbekende huisarts kan zijn is hij of zij via het computerdossier wel volledig op de hoogte van uw medische historie. Mocht u evenwel een voorkeur hebben voor een huisarts dan dient u dat tijdig aan te geven.

Huisartsenpost Etten-Leur


Heeft u dringend een huisarts nodig ’s avonds, ’s nachts, in het weekend of op een feestdag? Neemt u dan contact op met de huisartsenpost Etten-Leur, Schoonhout 215, telefoon (076) 504 04 44.
Het Huisartsenteam De Weerijs Waarneming
Spoed (076) 596 80 64 Praktijk (076) 596 22 51
Adres Laguitensebaan 1
4891 XR Rijsbergen
Kaart
Huisarts(en) B. Coppieters
L. Vogels