Praktijkgegevens

Cliëntenraad


Een cliëntenraad staat voor de gezamenlijke cliëntenbelangen. De cliëntenraad is ook bedoeld om de communicatie met en de informatie aan patiënten te verbeteren. In onderstaand filmpje legt de heer Van Weeghel, voormalig voorzitter van de cliëntenraad, uit wat de cliëntenraad van Het Huisartsenteam doet.
Besproken onderwerpen
  De regels rondom het aannemen van patiënten en het beëindigen van zorgverlening aan cliënten.
  Belangrijke wijzigingen binnen onze zorggroep.
  Investeringen van de zorggroep.
  Digitale communicatie. Denk hierbij aan de website, digitale nieuwsbrieven en de patiëntportalen
    waarmee u online bijvoorbeeld een herhaalrecept kunt aanvragen.
  De door ons aangeboden zorg. Deze zorg varieert van behandeling op het gebied van COPD/astma, dabetes en hart- en vaatziekten tot aan kwetsbare ouderen, leefstijl en geestelijke gezondheidszorg.


Leden cliëntenraad

                     
 Dhr. R. Soomer     Dhr. F. Simons    Mw. D. Kaanders
 Voorzitter    Lid    Lid
         
         
         
       
 Mw. G. van Aken        
 Manager Bedrijfsvoering        
         


Contact

Neem via de mail contact op met de cliëntenraad.